KONSTKONSULENT-verkstamheten
i
ÖSTERGÖTLAND

MU Medverkans- och Utställningsersättning

 

I samband med att det nya statliga avtalet om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning som trädde i kraft 1 januari 2009 har KRO/KIF tillsammans med föreningen Konstkonsulenterna i Sverige tagit initiativ till en landsomfattande informations- och utbildningskampanj. Huvudfinansiärer är Kulturrådet och Konstnärsnämnden.

Kampanjens syfte är att implementera det nya statliga avtalet, kallat MU-avtalen (som står för medverkan och utställningsersättning) som började gälla den 1 januari i år.

Det nya MU-avtalen har två huvuddelar; ersättning för kostnader och konstnärens arbete inför, under och efter utställning samt utställningsersättning för visning av konstverket. Det är den första delen som är historisk och ger konstnären ett erkännande och ekonomisk ersättning utifrån sin arbetsinsats i samband med en utställning.

Den 10 november 2009 hölls en workshop på Östergötlands länsmuseum i Linköping för alla aktörer inom konstområdet, såväl arrangörer av utställningar som konstnärer.

Ett 40-tal deltagare kom och arbetade med olika frågeställningar och scenarier kring konstutställningar.

Den 25 oktober 2012 anordnades seminarium om Mu- avtalet och BUS-ersättning. Arne Leeb från KRO berättade om MU avtalet för kommuner, föreningar och andra aktörer.
Erik Forslund från BUS informerade om vad som gäller och hur kommuner m.fl kan skriva avtal för att visa bilder i tryck och på hemsidor.

Nuläge 2015
Östergötlands museum följer MU-avtalet i Östergötland. Strävan finns från olika håll att kommunala museer, konsthallar och andra kommunala utställare ska att följa MU-avatalet. Medvetenheten är större nu men vi är inte där än! Förhoppningsvis kommer politiker i kommunerna att förstå vikten av att avsätta medel till MU-ersättning i budgeten framöver.
Det är av vikt att alla trycker på och påverkar för att MU-avtalet ska slå igenom.
Så fråga om MU-ersättning när ni ställer ut, ge information och påverka!


Läs mer om MU-avtalet:MU-avtalet KRO

Något ni undrar över: 013-23 03 40 eller mail  

upp

 
start Info Konstambulansen Projekt Utställningslokaler Konstnärer i länet