KONSTKONSULENTVERKSAMHETEN I ÖSTERGÖTLAND

Till start

JAG HÄR OCH NU logga

NORRKÖPING - 2016
foto

JAG, HÄR OCH NU är ett konstprojekt där ensamkommande/nyanlända ungdomar i sex kommuner i Östergötland. Först genomfördes ett pilotprojekt i Norrköping under 2016. Där Region Östergötland stod för finansieringen.
Konstnär
Aldís Ellertsdóttir Hoff genomförde projektet i Norrköping på initiativ av konstkonsulent Lena Wiklund som även var projektledare.
Ungdomarna fick fokusera på sitt eget här och nu, med hjälp av sina mobilkameror och andra mindre kameror. Under våren 2016 träffades de regelbundet och ungdomarna fick hjälp i sitt sökande efter att hitta sin vardag, sitt här och nu, genom kameralinsen.

Projektet i Norrköping blev ett pilotprojekt för
en fortsättning 2017, med projektmedel från Region Östergötland och deltagande kommuner.
.

Se filmer som gjorts i projektet I Norrköping:
https://www.youtube.com/channel/UCIHx6C_Ou8e8Oamt7gtkG_A

foto
JAG HÄR OCH NU 2017

Under ett år har mycket förändrats för de unga nyanlända i Sverige. Ungdomar hari många fall väntat länge på uppehållstillstånd och många får ett avslag efter ett annat.
Den verklighet de lever i gör att de får svårt att engagera sig uppgifter när de är i oro för sin framtid. Detta har vi märkt i att få unga som kan, orkar och vill arbeta med ett nytt projekt som vårt.

Alla de filmer som görs i projektet kommer att läggas ut framöver på Östergötlands museums
You-Tubekanal: https://www.youtube.com/channel/UCIHx6C_Ou8e8Oamt7gtkG_A/videos
Senare kommer projektet att visas lokalt i vardera projekts kommun och även en samlad utställning på Östergötlands museum.


KINDA
-

I Kinda kommun har ungdomar arbetat tillsammans med konstnären Anna Helldorff som är verksam i Kinda.
Under ca fem månader 2017 träffades ungdomarna och konstnären regelbundet i lite olika konstellationer. Det har inte varit helt enkelt, men Anna har försökt att få ihop en grupp som sedan gjorde film, foto och dikter.
De hade tidigt besök av en ung etablerad filmare, Salad Hilowle, som peppade dem i filmandet.
Aldis Ellertsdottir Hoff som arbetade med projektet i Norrköping var engagerad regionalt för att stödja de olika projekten. Aldis är bra på tekniken och har stött konstnärerna i arbetet med filmer och mycket annat.

Projektet är ett samarbete mellan Kinda kommun, Region Östergötland och Östergötlands museum.

Kinda kommun hade historiskt en stor utvandring under 1800- talet.
De film- och fotoberättelser som projektets invandrade ungdomar gör, blir en länk till det förflutna, till ett Sverige som var fattigt och där man hade svårt att försörja sig. Då många unga såg sig tvingade att emigrera, över havet med båt till Amerika.

Ungdomarnas foton och filmer visades offentligt, den 21/7 på Kisa Bibliotek inom Amerikaveckan som anordnas av kommunen vart annat år.
Senare efter projektets slut kommer det att visas i sin helhet i Kinda kommun.

affisch


MOTALA -2017

I Motala arbetar konstnär Sira Jokinen Lisse med unga nyanlända/ensamkommande, med Aldis E Hoff som regional konstnär som stöd. Här har man använt lokalen i anslutning till konsthallen i Motala för träffarna. Sira har hämtat ungdomarna från boendet och samma situation har Sira märkt att det var svårt att få dem att helt haka på projektet då det är mycket annat som fyller deras tankar och vardag.


MJÖLBY -2017

I september-oktober 2017 startade konstnär Anne-Britt Stannerklint, tillsammans med Robert Olsson som arbetar på Kuyngshögaskolan i Mjölby.
En erfarenhet vi fått är att det torligtvis är lättare att skaffa en intresserad grupp när man samarbetar med skolan. Arbetet pågår och det är spännande att följa.


ÅTVIDABERG -2017

Kommer även de att genomgföra projektet under 2017 med kulturskolan som bas och Maria Gullqvist som lokal konstnär.


SÖDERKÖPING -2017
I Söderköping kommer Aldis Ellertsdottir Hoff att ha både regional och lokal roll som konstnär i projektet. Det startade i slutet av oktober 2017 och mer information kommer.