KONSTKONSULENTEN I ÖSTERGÖTLAND

INFORMATION OM KONSTKONSULENTVERKSAMHETEN

Konstkonsulentens uppdrag innebär framförallt att sprida kunskap och intresse för konst i länet, enligt Kulturrådets riktlinjer för konstkonsulenttjänsterna. Arbetet inriktas också på att stärka konstens roll i regionen och att främja mötet med konst för barn, unga och vuxna.

Jag började arbeta som konstkonsulent 2004 på halvtid, då tjänsten delades av två personer. Från och med 2010 innehar jag en tjänst på 80 procent på Östergötlands länsmuseum som konstkonsulent i Östergötland.

Konstkonsulenter i landet har bildat ett nationellt nätverk i föreningsform (Konstkonsulenterna i Sverige). Föreningen arbetar med gemnesamma projekt för att stärka konstens roll på ett nationellt plan. Vi har genomfört en rad workshops i länet om det nya MU-avtalet som förhoppningsvis ska leda till att ge mer medvetenhet om att konstnärer ska ha ersättning vid utställningar.
Vi har deltagit på Supermarket i Kulturhuset i Stockholm 2013 och 2014.
Konstkonsulenterna i Sverige initierade en högskolekurs på Konstfack för konstnärer som vill och som vill ha mer kunskap riktat för arbete inom skapande skola. Kursen har Konstfack drev under flera år.

Inom konstkonsulentverksamheten i Östergötland anordnar jag skapande verksamhet med Öppen bildverkstad i delar av länet. Kunskap och förmedling av och om samtidskonst, är en viktig del av arbetet samt att ordna workshops med Konstambulansen i länet, oftast med engagerade konstnärer.
Jag hjälper till att förmedla utställnignsmöjligheter för konstnärer på bl.a. Östergötlands länsmuseum där jag arbetar.
Konstkonsulenten är ofta konsult och förmedlare av information om
utsmyckningsuppdrag i länet.
Arbetar aktivt med att sprida kunskap om den sk. procent-regeln i regionen.

Webbsidan www.ostgotakonst.se, som konstkonsulenten startat, med stöd från Region Östergötland, är en gemensam plattform för länets konstnärer, formgivare, designers, konsthantverkare och slöjdare att marknadsföra sig på.
På webbsidan finns även information om regionens konstnärsföreningar och konstrundor. Förutom bild-och formkonstnärer finns även plats för unga konstnärer utan full kompetens på området, upp till 30 års ålder.

Läs gärna senaste verksamhetsberättelsen här

Kontakta mig gärna:

Lena Wiklund
Östergötlands länsmuseum
box 232
581 02 Linköping
tel: 013-23 03 40
070-10 84 715

lena.wiklund@ostergotlandsmuseum.se

 
 
start Info Konstambulansen Animera mera Projekt Utställningslokaler Konstnärer i länet Länkar