KONSTKONSULENT i ÖSTERGÖTLAND
Lena Wiklund Östergötlands museum, box 232, 58102 Linköping, 013-230340, lena.wiklund@ostergotlandsmuseum.se


Skapande för vuxna

Öppen Bildverkstad i länet

MU-kampanjen


Konst och Form hemsida

Konstambulansen

City Art Link

Projekt

Skapande skola


Utställningar

Konstnärer i länet

Utställningslokaler

Skapande pedagogik

Om verksamheten

Blogg

startbild


Hemsidan för marknadsföring av länets konstnärer inom bild och formområdet: www.ostgotakonst.se
Anmäl intresse av att delta, anmälan görs på hemsidan.
läs mer

Vandringautställningar

Utställningen Perspektiv, barn berättar

kakburkens foto
Barn på förskolan Kakburken har dokumenterat sin omgivning med foto och film. Här visas barnens foton,
på utställningarna är foton printade på plexiglas.
Man pratar mycket om skolan, hur man kan stimulera lärandet och läsandet. På utställningen ser man hur förskola Kakburken i Ryd, Linköping arbetar med foto och film och hur barnen arbetar med språket kommunikation, upptäckarglädje och vidgar sitt lärande med kameran som hjälpmedel. Vi erbjuder nu två varianter som vandringsutställning av Perpektiv, barn berättar.
En för mindre lokaler tex bibilotek som är i tre trekantiga enheter lätta att placera i en mindre lokal.
En större utställning som kräver ca. 18 kvadratmeters väggyta. En film om hur man arbetar med fto och film med barnen i förskolan och en bok om med bilder, teori och praktik, ingår.
Blev du nyfiken om utställningen kanske vill ställa ut den:
maila mig.


Utställningen Den långa resan, producerad av Östergötlands museum,
visar tre pojkars flykt till Sverige
.
Utställningen blev till som ett resultat av projektet "Den långa resan" som genomfördes på Östergötlands museum med stöd från Kultrurådet.
Utställningen är aktuell och vill ge en bild av att fly sitt land och till slut hitta en fristad i ett Sveige. Tre unga pojkar som får spegla termen "ensamkommande barn".
Finns att hyra. Den är nu på turné i och utanför Östergötland, hör av er om du är intresserad av att veta mer!
Mail